Caritasheader

Sponsor deze website
Maker van deze website
Gebruik voormalige Pius X kerk

AREA Uden-Veghel schenkt bedrag aan Caritas St Petrusthumb arealogo

In December 2014 werd St Caritas verblijd met een gift van 500 euro van woningbouw coöperatie

Area Uden-Veghel. Wij zijn hun hier zeer erkentelijk voor. Het geld hebben we in het “Noodfonds” gestopt, alwaar we vanuit arme mensen kunnen helpen. Bijvoorbeeld een paar keer fysiotherapie betalen voor de medemens met een heel, heel klein budget, omdat dit niet meer in het basispakket zit, of ter ondersteuning van een bril kopen die hard nodig is, maar ook dit zit niet meer in het basispakket, etc.etc

Bestuurders en medewerkers van Area Uden Veghel, Super Dankjewel! De volledige 500 euro gaan besteed worden aan de medeburger die het zelf niet kan betalen door omstandigheden. St Caritas kent geen strijkstok!

arealogo