Caritasheader

Gebruik voormalige Pius X kerk
Maker van deze website
Sponsor deze website

Vracht 195 Caritas Uden naar Oradea in Roemenie Okt. 2014thumb Flag of Romania.svg

Op 9 oktober hebben we als Caritas weer een volle vrachtwagen, de 195 ste sinds 1992, met goederen

, o.a. kleding, speelgoed, matrassen etc naar onze zusterorganisatie
Caritas Oradea in Roemenie kunnen sturen, met heel veel dank aan al onze gulle gevers.
Daar worden de goederen verdeeld onder de medemensen die deze spullen (heel) hard nodig hebben,

Het bestuur